Coaching

Mensen maken het verschil. Nog altijd en dat willen we graag zo houden. Er wordt wel steeds meer verwacht van mensen om hun rol goed in te vullen in een wereld dynamisch als nooit tevoren. Disruptive technology, nieuwe business modellen, andere samenwerkingsvormen, managementtheorieën die snel veranderen, ga er maar aan staan. Wordt het als bedreigend ervaren of kunnen we de veranderingen omarmen en de kansen zien? Rolt het over ons heen of  kunnen we beïnvloeden en bijdragen?

Hierbij geldt voor Procurement dat de impact op de core business en bottomline steeds belangrijker wordt. Aansluiting met de business, waardecreatie voor de klant, digitalisering, riskmanagement, supplier relationship management worden naast kostenreductie speerpunten. Wij steunen de organisatie graag om deze uitdagingen krachtig aan te gaan. "Zelfbewust Procurement" noemen we dat!

 

Di-Mens Coaching

Di-Mens wil professionals helpen zich bewust te worden van hun kracht en deze te benutten als basis voor het maken van de juiste keuzes, het benutten van kansen en het oplossen van belemmeringen. Gedurende een reeks van gesprekken wordt de professional begeleid door een professionele coach in de analyse van het gedrag, het vinden van de bronnen die hieraan ten grondslag liggen en de realisatie van duurzame ontwikkeling. Deze gesprekken vinden plaats in een sfeer van onvoorwaardelijk respect, compassie, vertrouwen en resultaatgerichtheid. Daarnaast bieden wij een online coachingstraject aan. Een intensief en snel traject waarbij de coachee online onder begeleiding van een coach vanuit zelfwerkzaamheid haar of zijn ontwikkeling ter hand neemt. Succesvol en kostenefficient!

Di-Mens helpt graag door:

Meer Diensten