Advies Procurement

 

“Aansluiting met de business” is de ontsluiting van veel potentiële energie bij procurement en leveranciers. Energie met strategische waarde voor klanten en het succes van de eigen organisatie. Niet zo gek dat het management van procurementorganisaties “aansluiting met de business” als nummer 1 ontwikkelpunt noemt voor hun organisaties (onderzoek Di-Mens 2019 “ontwikkeling positie management procurement”). Realisatie is onontkoombaar voor de carrière van procurement professionals, maar bovenal essentieel voor een stabiele ontwikkeling van organisaties in een markt vol schuivende panelen.

 

Di-Mens Advies Procurement

Di-Mens kracht = "DAAD"

Het kritieke pad voor de ontwikkeling van Procurement is de ontwikkeling van de “Aansluiting met de business”. Hierbij spelen het “Gedrag” en de “Positie” van Procurement een cruciale rol. Om t.a.v. deze 2 factoren als Procurement snel en kostenefficiënt koers en stappen te kunnen bepalen heeft Di-Mens in samenwerking met de markt de “BAP monitor” ontwikkeld.

Deze BAP monitor (Business Aansluiting Procurement) genereert een score t.a.v. de “Positie” en het “Gedrag” van Procurement. Hoe scoort uw organisatie in vergelijking met uw collega’s in de branche en hoe verhoudt uw score zich t.o.v. de dynamiek in uw sector? Meten is weten, niet waar. Download hier het Rapport BAP Voorbeeld BV .pdf

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Vanuit de “Di-Mens BAP monitor” naar “DAAD”:

=>“Di-Mens score BAP monitor”     

=> “Aanpak”

=> “Actie”

=> “Doorgaan”

Voor een duurzame ontwikkeling in de “Business Aansluiting Procurement”!

Onze consultants staan klaar om de aansluiting van uw procurementorganisatie met de business te bespreken

 

Meer Diensten