Advies Procurement 2023

 

“Aansluiting met de business” is de ontsluiting van veel potentiële energie bij procurement en bij leveranciers. Energie met strategische waarde voor klanten en voor het succes van de eigen organisatie. Niet zo gek dat het management van procurementorganisaties “aansluiting met de business” en "aansluiting met de leveranciersmarkt" als nummer 1 en 2 ontwikkelpunten noemen voor hun organisaties (onderzoek Di-Mens 2022 “ontwikkeling positie management procurement”). Realisatie is van essentieel belang voor de carrière van procurement professionals, maar bovenal essentieel voor stabiele resultaten van organisaties in markten waar de ontwikkelingen op de leveranciersmarkten alleen maar belangrijker worden.

 

Di-Mens Advies Procurement

Het kritieke pad voor de strategische bijdrage van Procurement is de ontwikkeling van de “Business Aansluiting Procurement”. Hierbij spelen het “Gedrag” en de “Positie” van Procurement een cruciale rol. Om voor deze 2 factoren snel, gericht en kostenefficiënt koers en stappen te kunnen bepalen, heeft Di-Mens in samenwerking met de markt de “BAP monitor” ontwikkeld.

Deze BAP monitor (Business Aansluiting Procurement) genereert een score t.a.v. de “Positie” en het “Gedrag” van Procurement, gebaseerd op 90 parameters verdeeld over 5 aandachtsgebieden Di-Mens Advies Procurement 2023.pdf Hoe scoort uw organisatie in vergelijking met uw collega’s in de branche en hoe verhoudt uw score zich t.o.v. de dynamiek in uw sector? Meten is weten, niet waar. Download hier het Rapport BAP Voorbeeld BV .pdf

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Realiseer een duurzame ontwikkeling in de “Business Aansluiting Procurement” als essentiële schakel in het succes van morgen voor de onderneming.

Onze consultants staan klaar om de aansluiting van uw procurementorganisatie met de business te bespreken

 

Meer Diensten