Recruitment procurement “bloemenzee in de woestijn”

Met de snelle ontwikkeling van “Procurement” dekt de term steeds minder de lading en is “procurement professional” een containerbegrip geworden. Hoe vind en interesseer je de kandidaten met de competenties die je zoekt. Op de eerste plaats zegt de dynamiek waarbinnen een kandidaat ervaring heeft opgedaan veel over de competenties die zijn aangesproken. Binnen Procurement zijn 3 parameters van belang voor deze dynamiek. Ten eerste het “Type Procurement”. Er is een duidelijk verschil tussen procurement van bv. Kapitaalgoederen en Handelsgoederen en zo zijn er een 7-tal types te benoemen. Ten tweede heeft elke branche specifieke karakteristieken m.b.t de positie van procurement. Last but not least is de complexiteit van het stakeholdermanagement landschap zeer bepalend met als uitersten “lokaal” en “internationale matrix”. Specifieke kennis van de markt is dus essentieel om bij de geschikte kandidaten uit te komen. Diezelfde kennis is dan van belang om de positie als interessante volgende stap te kunnen pitchen. Pro-actief de beste kandidaten met de juiste pitch benaderen is waar het om gaat en daar is kennis van de markt onontbeerlijk.
 
Auteur Mark van Gaal
Publicatiedatum 14-11-2023 12:54
Share: