Oogst de ongekende potentie van leveranciers

De ontwikkelingen van vandaag zien we steeds complexer worden en ze gaan met een exponentiële snelheid. Het is onmogelijk om dit topdown te blijven managen en daarmee tot de winnaars van morgen te behoren. Elke waarde in een organisatie zal optimaal benut en ontwikkeld moeten worden om als organisatie relevant en rendabel te blijven.

Een nog altijd ondergewaardeerde waarde bij organisaties is die van de leveranciers. Gemiddeld 66% van de waarde in de keten is afkomstig van leveranciers. Je zou dus kunnen zeggen dat de impact van de leveranciers groter is dan die van de organisatie zelf. Eigenlijk raar, dat de rol van leveranciers nog vaak in een door de organisatie geformuleerde mal geperst wordt. Temeer omdat de innovatiekracht en marktkennis van de leveranciersmarkt die van de organisatie vele malen overtreft. Een goudmijn die met een beetje liefde en aandacht een wereld van verschil kan opleveren. Hier geldt de bijbelwijsheid  “Wie rijk zaait zal rijk oogsten”. Hoe motiveer je als organisatie het enorme potentieel van de leveranciersmarkt om bij te dragen aan het succes van de organisatie. Dat begint met het luisteren naar leveranciers en hun visie op de keten te begrijpen en te respecteren. Welke waarde vertegenwoordig jij als klant voor de leverancier en hoe maak je het interessant om voor jouw organisatie te werken en te zorgen dat leveranciers werkelijk voor jouw organisatie gaan. Geven en nemen is belangrijk in elke relatie, dus soms moet je jezelf schikken naar de belangen van de leverancier. Niet alleen in tijden van schaarste. De kennis, kunde en structuur van de leveranciers optimaal aan laten sluiten bij jouw organisatie kan tot verrassende resultaten leiden. Wanneer de leverancier bereid is om haar netwerk in te zetten voor jouw organisatie geeft dat een enorme impuls en hun kennis van de markt verruimt ongetwijfeld de blik van de organisatie op de kansen en bedreigingen die er zijn. Uiteindelijk snijd je de pas van de concurrentie wellicht makkelijker af door preferred customer te zijn van strategische leveranciers dan door nu tegen de laagste prijs te leveren.  

Voor de optimale toegevoegde waarde van leveranciers is het belangrijk verder te kijken dan prijs en kwaliteit. Er zijn vele terreinen waarop een leverancier waarde kan leveren. Daarbij is het essentieel dat er geïnvesteerd wordt in de leverancier en dat de samenwerking ook voor de leverancier een succes is en zij dat ook zo ervaren.

Kijk hoe bij jouw organisatie het aantal mensen op verkoop staat in verhouding tot het aantal mensen op procurement. Bij een klant is altijd meer te halen, wat arbeidsintensief is, maar dat geldt zeker ook voor leveranciers en de leveranciersmarkt en daar is een hoop werk aan de winkel.

Welke stappen neem je om de waarde in de leveranciersmarkt voor jouw organisatie optimaal te ontginnen en te benutten

www.Di-Mens.nl

Auteur Mark van Gaal
Publicatiedatum 24-3-2022 11:23
Share: