Leiderschap Procurement in de steigers

De positie van Procurement binnen de organisatie is geen doel op zich maar afhankelijk van de dynamiek in de supply chain. Procurement moet in de board, of juist niet, is een containerdiscussie die al jaren gevoerd wordt. Juist door de exponentieel toenemende ontwikkelingen in de supply chain, krijgt deze discussie steeds meer richting. Wanneer er niks gebeurt in de supply chain heeft Procurement geen toegevoegde waarde in de strategiebepaling voor de organisatie. Wanneer, zoals nu voor steeds meer organisaties geldt, de ontwikkelingen binnen de supply chain op het gebied van  technologie, economie en geopolitiek bepalend zijn voor de ontwikkeling van succesvolle businessmodellen in de markt, is het opmerkelijk wanneer Procurement niet medebepalend is voor de strategie van de organisatie.

Juist Procurement kan uitstekend gepositioneerd zijn om regie te voeren in de optimale samenwerking met externe partijen om de beste klantwaarde te realiseren. Hiertoe heeft Procurement wel intern de positie nodig die ruimte geeft om impact op de strategie van de organisatie te hebben.

In traditionele angelsaksische topdown gestructureerde organisaties zal Procurement boven haar zuil moeten uitstijgen voor de gewenste impact en bij bottom up gestructureerde organisaties (Rijnlands model) zal de nadruk liggen op het realiseren van dwarsverbanden met andere onderdelen van de organisatie.

Procurement leiders zullen in meer of mindere mate in leiderschap moeten groeien om de beste waarde voor organisaties te realiseren in de wereld van vandaag en morgen.

De 5 belangrijke competenties waarop het Procurement leiderschap beoordeeld zal worden zijn:

 

  1. Bouwen van connecties en positie binnen de organisatie

In hoeverre ben je de businesspartner van de directie door business, financieel en commercieel inzicht en wordt je effectief gesteund door de directie. In welke mate staat Procurement op de agenda van de directie. In hoeverre neem je deel aan crossfunctionele projectteams en besluitvorming t.a.v. make or buy, propositie naar de markt, bedrijfsrisicoplanning, productontwikkeling en of acquisitieactiviteiten;

  1. Teamontwikkeling

Heb je een duidelijke strategie t.a.v. talentontwikkeling van de procurementorganisatie en weet je hier ook het budget voor te realiseren. Ben je in staat om de procurementorganisatie interessant voor high potentials te maken;

  1. Waardecreatie

Kom je met innovatieve initiatieven en oplossingen met bottomline impact en toon je leiderschap in changemanagement;

  1. Resultaat leveren

Neem je verantwoordelijkheid voor resultaten en werk je snel vanuit een sense of urgency. Neem je acceptabele risico’s gebaseerd op adequate informatie;

  1. Operational excellence

Is er sprake van continue verbeterprogramma’s voor Procurement en heb je een duidelijke digitaliseringsagenda.

 

Ontwikkeling van Procurement begint met de ontwikkeling van het leiderschap binnen Procurement. Een noodzaak die steeds duidelijker wordt in de wereld van vandaag.

 

www.di-mens.nl

Auteur Mark van Gaal
Publicatiedatum 10-5-2022 11:27
Share: